top of page
120402776_610492882950816_54743761188030

MALADINOVO REZORT

Právne zabezpečenie investície - kúpa apartmánového bytu

NOVINKA

Maladinovo, Liptovský Mikuláš, SK

Počet izieb: 1  |  Úžitková plocha: 29m2

Štúdio pre 2 osoby 

Cena so zariadením: 103.300 €

ZOBRAZIŤ ŠTÚDIO

NOVINKA

Maladinovo, Liptovský Mikuláš, SK

Počet izieb: 2  |  Úžitková plocha: 39m2

Apartmnán pre 2 až 4 osoby

Cena so zariadením: 143.000 €

NOVINKA

Maladinovo, Liptovský Mikuláš, SK

Počet izieb: 2  |  Úžitková plocha: 55m2

Apartmnán lux pre 2 až 5 osôb

Cena so zariadením: 194.000 €

Maladinovo, Liptovský Mikuláš, SK

Počet izieb: 2  |  Úžitková plocha: 66m2

Apartmnán comfort 4 osoby

Cena so zariadením: 233.700 €

ZOBRAZIŤ APARTMÁN

MEZONET

Maladinovo, Liptovský Mikuláš, SK

Počet izieb: 3  |  Úžitková plocha: 76m2

Mezonet lux pre 4 až 6 osôb

Cena so zariadením: 266.800 €

ZOBRAZIŤ MEZONET

PRIVÁTNE WELLNESS

Maladinovo, Liptovský Mikuláš, SK

Počet izieb: 3  |  Úžitková plocha: 82m2

Mezonet pre 4 až 6 osôb

Cena so zariadením: 279.200 €

ZOBRAZIŤ MEZONET

Bezpečná investícia do unikátneho slovenského projektu.

1. Proces kúpy apartmánu je rozdelený do piatich úsekov. 

Platba za rezerváciu apartmánového bytu. Platba je vo výške 3.000,- EUR a predstavuje rezervačný poplatok za konkrétny apartmánový byt. Platba je na základe rezervačnej zmluvy. Jej hlavné náležitosti sú:

a.    Presná identifikácia zmluvných strán – Developer a Záujemca

b.    Presné určenie apartmánového bytu, jeho umiestnenie v rámci projektu Maladinovo, výmera, určenie prislúchajúcej časti pozemku, vymedzenie prístupových trás na pozemok, určenie parkovacieho miesta

c.    Presné určenie Apartmánového domu v ktorom sa byt nachádza

d.    Presné určenie ceny za apartmánový byt

e.    Presné určenie geometrického plánu a územného plánu

f.     Vymedzenie záväzku Developera nevykonať žiadny právny, alebo faktický úkon, ktorý by zmaril následné uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve na kúpu predmetného Apartmánového bytu

g.    Definícia záväzku Developera uzatvoriť Kúpnu zmluvu o prevode časti pozemku pod Apartmánový dom, kde sa nachádza Apartmánový byt. Tento záväzok sa týka aj poskytnutia práva prechodu cez pozemky tretích strán.

h.   Vymedzenie podmienok platby rezervačného poplatku najmä:

I.    Výšky poplatku – 3.000,- EUR

II.    Podmienok naloženia s poplatkom v prípade uzatvorenia, alebo neuzatvorenia Zmluvy o budúcej zmluve a to v prípade viny Developera, alebo Záujemcu

i.    Spôsob ďalších platieb za Apartmánový byt.

2. Podpis zmluvy o budúcej zmluve.  

Podpísanie zmluvy o budúcej zmluve o kúpe Apartmánového bytu je spravidla do 30 dní po podpise rezervačnej zmluvy. Súčasťou zmluvy sú aj potrebné práva prechodu od verejnej komunikácie ku predmetnému pozemku. Hlavnými náležitosťami zmluvy sú:

a.    Presná identifikácia zmluvných strán – Predávajúci a kupujúci

b.    Určenie prístupu na pozemok

c.    Určenie kúpnej ceny za pozemok – táto sa odvíja od ceny apartmánu a je určená ako % podiel

d.    Vymedzenie a určenie ceny za pozemok na státie auta

e.    Určenie pravidiel trvania záložného práva na pozemku ( do zaplatenia plnej kúpnej ceny za apartmán )

f.    Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zmluvných strán uzatvoriť zmluvu o prevode vlastníckeho práva k apartmánovému bytu v súlade s § 5 zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ktorou Budúci predávajúci odplatne prevedie na Budúceho kupujúceho vlastnícke právo k nehnuteľnostiam, a to vrátane ich vybavenia.

g.    Určenie termínov

h.    Definície záväzkov budúceho predávajúceho

i.    Definície záväzkov budúceho kupujúceho

j.    Presné určenie predmetu budúceho prevodu

k.    Schematický plán a umiestnenie Predmetu budúceho prevodu

l.    Určenie a popis spoločných častí apartmánového domu, spoločných zariadení apartmánového domu, príslušenstva apartmánového domu a priľahlého pozemku

m.    Kúpna cena budúceho prevodu

n.    Splatnosť kúpnej ceny

o.    Podmienky prevodu v prípade financovania prostredníctvom hypotekárneho úveru

p.    Podmienky odstúpenia od zmluvy

q.    Sankcie

r.    Prechod práv a záväzkov

s.    Štandardné prevedenie a vybavenie apartmánového bytu

t.    Neštandardné prevedenie a vybavenie apartmánového bytu

u.    Termíny výstavby

v.    Ostatné ustanovenia

3.    Platba 55% pri dokončení hrubej stavby – zameranie bytu a zriadenie záložného práva 

4.    Platba 35% po dokončení výstavby celého apartmánového bytu 

5.    Platba 10% po kolaudácii 

6.    Prevod bytu po úhrade 10% doplatku, prevod vlastníctva apartmánového bytu na základe Zmluvy o predaji apartmánového bytu.

Toto je všeobecný proces, v individuálnych prípadoch sa môže meniť. Zmena môže byť po dohode aj výrazná.

Sme tu pre Vás

Pomôžeme vám zvoliť si ten správny apartmán pre vás.,

258001677.jpg
120455112_610494366284001_35612732693086
bottom of page