top of page

Znalecký posudok uľahčí predaj nehnuteľnosti

S predajom nehnuteľností sa spája viacero administratívnych úkonov, ktoré sú podľa legislatívy povinné. Okrem nich si však môžeme dať vypracovať doplnkové podklady, ktoré nám uľahčia proces predaja. Jedným z nich je aj nezávislý znalecký posudok.Spracovanie znaleckého posudku sa využíva na rôzne účely, pri ktorých je potrebné určiť čo najreálnejšiu hodnotu nehnuteľnosti. Do pozornosti sa dostáva pri súdnych procesoch alebo pri posudzovaní žiadosti o úver zo strany bánk. Ako pomôcka pri odhadovaní reálnej ceny daného objektu sa však často využíva aj pri samotnom predaji realít.

trh byvania bratislava

Úloha znaleckého posudku


Definícia znaleckého posudku sa spája s hodnoverným nástrojom na posúdenie reálnej ceny nehnuteľnosti. Slúži ako relevantný dokument určený na nezávislé stanovenie hodnoty realít pri rôznych príležitostiach. Jeho úloha sa dá využiť pri akýchkoľvek typoch nehnuteľností od bytov a domov cez komerčné objekty až po stavebné pozemky.trh byvania bratislava

Obsah znaleckého posudku


Hotový posudok má prinášať podrobné informácie o hodnote posudzovaného objektu, ktoré nadobúdajú rozsah niekoľkých strán. Ich obsahom je pohľad na všeobecnú cenu aj samotnú technickú hodnotu stanovenú na základe niekoľkých parametrov ako výmera, vek alebo údaje o príslušenstve.Kto môže spracovať znalecký posudok – Oficiálne sa posudok uzná, len ak ho vypracuje nezávislý odborník evidovaný medzi znalcami zo zoznamu Ministerstva spravodlivosti.Cena za zhotovenie takéhoto posudku – Poplatok za spracovanie posudku sa pohybuje v rôznych cenových hladinách, väčšinou od 100€ pri bytoch a o pár eur viac pri rodinných domoch.Podklady potrebné k spracovaniu – Pri bytoch stačí znalcovi kópia listu vlastníctva, kópia z katastrálnej mapy, doklad o nadobudnutí, doklad o veku stavby a pôdorys bytu. V prípade domov sa ešte vyžaduje projektová dokumentácia a pri pozemkoch aj územné rozhodnutie.

Funkcia znaleckého posudku je jasná a jeho prínos pri obchodoch s nehnuteľnosťami sa nedá poprieť. Vďaka nemu môže predávajúci nastaviť cenu daného objektu zodpovedajúcu realite a tým celý proces predaja značne urýchliť, a práve to je tá najväčšia zbraň tohto dokumentu.Text : Róbert Bosák

Foto : brsreality.sk, vzdom.ru,

Comments


Najzaujímavejšie
Najnovšie publikované
Archív
Vyhľadávanie Podľa Tág
Zatím žádné štítky
Sledujte Nás
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page